مقاله های علمی و تخصصی

اکسس پوینت بی‌سیم

نقطهٔ دسترسی بی‌سیم یا اکسس پوینت بی‌سیم (به انگلیسی: Wireless access point)، وسیله‌ای است در یک شبکه های گامپیوتری بی‌سیم که به دستگاه‌های مجهز به ارتباط بیسیم نظیر وای فای، بلوتوث ، یا سایر پروتکل های مرتبط اجازه میدهد تا به عضویت شبکه های بی سیم درآمده و با سایر دستگاه‌ها و شبکه‌های دیگر ارتباط برقرار کنند. این وسلیه را غالباً به یک رهیاب (روتر) متصل می‌کنند و با این کار ارتباط بین شبکه‌های بیسیم و سیمی برقرار می‌شود. این نوع دستگاه‌ها، امروزه از فرکانس های رادیویی استانداردی برای دریافت و ارسال داده‌ها پشتیبانی می‌کنند. این استانداردها توسط آی تریپل ایی تعیین شده‌اند و غالب نقاط دسترسی بیسیم از استاندارد ۸۰۲.۱۱ استفاده می‌کنند.

اکسس پوینت بی‌سیم

یک نمونهٔ اکسس پوینت
Iاکسس پوینت بیسیم، مدل صنعتی.

نقطهٔ دسترسی بی‌سیم یا اکسس پوینت بی‌سیم (به انگلیسی: Wireless access point)، وسیله‌ای است در یک شبکه های گامپیوتری بی‌سیم که به دستگاه‌های مجهز به ارتباط بیسیم نظیر وای فای، بلوتوث ، یا سایر پروتکل های مرتبط اجازه میدهد تا به عضویت شبکه های بی سیم درآمده و با سایر دستگاه‌ها و شبکه‌های دیگر ارتباط برقرار کنند. این وسلیه را غالباً به یک رهیاب (روتر) متصل می‌کنند و با این کار ارتباط بین شبکه‌های بیسیم و سیمی برقرار می‌شود. این نوع دستگاه‌ها، امروزه از فرکانس های رادیویی استانداردی برای دریافت و ارسال داده‌ها پشتیبانی می‌کنند. این استانداردها توسط آی تریپل ایی تعیین شده‌اند و غالب نقاط دسترسی بیسیم از استاندارد ۸۰۲.۱۱ استفاده می‌کنند.

مزایا

قبل از ظهور شبکه‌های بی‌سیم، راه‌اندازی یک شبکه کامپیوتری در محل کار، خانه و یا مدرسه به کابل‌کشی فراوانی از میان دیوارها و سقف‌های موجود در مسیر داشت. با پیدایش اکسس پوینت‌های بی‌سیم، کاربران می‌توانند دستگاه‌های شبکه‌ای جدید را بدون استفاده از کابل یا با حداقل کابل‌کشی ممکن به شبکه خود اضافه کنند.

منابع

  1. Wireless Access Point