مقاله های علمی و تخصصی

اکتیو دیرکتوری

اکتیو دیرکتوری از فناوری‌های شرکت مایکروسافت برای مدیریت منابع شبکه و در اساس یک بانک اطلاعاتی مجتمع توزیع‌پذیر است که برای سرویس‌دهنده‌های بر مبنای  ویندوز سرورتهیه گردیده‌است.

بدون اکتیو دیرکتوری برای مدیریت منابع نیازمند مدیریت تک-به تک آنها بصورت منفرد میباشیم در حالی که با اکتیو دیرکتوری مدیریت منابع شبکه بصورت مجتمع صورت می‌گیرد.

بعنوان مثال: برای به اشتراک گذاری چند فلدر روی شبکه در حالتی که اکتیو دیرکتوری موجود نمی‌باشد نیازمند تعیین دسترسی هر کاربر در هر فلدر بصورت مجزا میباشیم و با بروز تغییرات در کاربران و فلدرها بایستی این تغییرات بصورت مجزا اعمال گردد در حالی که در حالت اکتیو دیرکتوری با اعمال قوانین گروهی (group policy) می‌توان این اعمال را بصورت مجتمع انجام داد


مثال دوم : با بکار گیری اکتیو دیرکتوری وقتی شما تصمیم به تعویض پسورد خود میگیرید تمامی سیستمهای کاربری شما که با اکتیو دیرکتوری مجتمع شده اند بصورت خود کار با پسورد جدید شما هماهنگ می‌گردند و نیازی به تغییر تک تک آنها نمی‌باشد.

کاربری انفرادی یا اشتراک منابع؟

  • بسیاری از کاربران بر این باورند که محیط تک کاربره آنها بسیار ساده تر بوده و هیچ توقعی از امنیت و مدیریت و اشتراک مساعی ندارند. در حالی که امروزه تاثیر ساختارهای گروهی و محیطهای خلاقانه در توسعه سازمانها و گروههای علمی مانند دانشگاهها انکار ناپذیر است.

اکتیو دیرکتوری برای سازمان ما محیطی توسعه پذیر، ایمن، گروهی و مدیریت پذیر فراهم می‌کند تا بتوانیم در انجام ماموریتهای سازمانی خود کارامد و موثرتر باشیم.