X
تبلیغات
زولا

مقاله های علمی و تخصصی

الگوریتم مرتب‌سازی

الگوریتم مرتب‌سازی، در علوم کامپیوتر و ریاضی، الگوریتمی است که فهرستی از داده‌ها را به ترتیبی مشخص می‌چیند.

پر استفاده‌ترین ترتیب‌ها، ترتیب‌های عددی و لغت‌نامه‌ای هستند. مرتب‌سازی کارا در بهینه سازی الگوریتم‌هایی که به لیست‌های مرتب شده نیاز دارند (مثل جستجو و ترکیب) اهمیت زیادی دارد.

از ابتدای علم کامپیوتر مسائل مرتب‌سازی تحقیقات فراوانی را متوجه خود ساختند، شاید به این علت که در عین ساده بودن، حل آن به صورت کارا پیچیده‌است. برای مثال مرتب‌سازی حبابی در سال ۱۹۵۶ به وجود آمد. در حالی که بسیاری این را یک مسئلهٔ حل شده می‌پندارند، الگوریتم کارآمد جدیدی همچنان ابداع می‌شوند (مثلاً مرتب‌سازی کتاب خانه‌ای در سال ۲۰۰۴ مطرح شد).

مبحث مرتب‌سازی در کلاس‌های معرفی علم کامپیوتر بسیار پر کاربرد است، مبحثی که در آن وجود الگوریتم‌های فراوان به آشنایی با ایده‌های کلی و مراحل طراحی الگوریتم‌های مختلف کمک می‌کند؛ مانند تحلیل الگوریتم، داده‌ساختارها، الگوریتم‌های تصادفی، تحلیل بدترین و بهترین حالت و حالت میانگین، هزینهٔ زمان و حافظه، و حد پایین

الگوریتم مرتب‌سازی

الگوریتم مرتب‌سازی، در علوم کامپیوتر و ریاضی، الگوریتمی است که فهرستی از داده‌ها را به ترتیبی مشخص می‌چیند.

پر استفاده‌ترین ترتیب‌ها، ترتیب‌های عددی و لغت‌نامه‌ای هستند. مرتب‌سازی کارا در بهینه سازی الگوریتم‌هایی که به لیست‌های مرتب شده نیاز دارند (مثل جستجو و ترکیب) اهمیت زیادی دارد.

از ابتدای علم کامپیوتر مسائل مرتب‌سازی تحقیقات فراوانی را متوجه خود ساختند، شاید به این علت که در عین ساده بودن، حل آن به صورت کارا پیچیده‌است. برای مثال مرتب‌سازی حبابی در سال ۱۹۵۶ به وجود آمد. در حالی که بسیاری این را یک مسئلهٔ حل شده می‌پندارند، الگوریتم کارآمد جدیدی همچنان ابداع می‌شوند (مثلاً مرتب‌سازی کتاب خانه‌ای در سال ۲۰۰۴ مطرح شد).

مبحث مرتب‌سازی در کلاس‌های معرفی علم کامپیوتر بسیار پر کاربرد است، مبحثی که در آن وجود الگوریتم‌های فراوان به آشنایی با ایده‌های کلی و مراحل طراحی الگوریتم‌های مختلف کمک می‌کند؛ مانند تحلیل الگوریتم، داده‌ساختارها، الگوریتم‌های تصادفی، تحلیل بدترین و بهترین حالت و حالت میانگین، هزینهٔ زمان و حافظه، و حد پایین 

 طبقه‌بندی

در علم کامپیوتر معمولاً الگوریتم‌های مرتب‌سازی بر اساس این معیارها طبقه‌بندی می‌شوند:

 • پیچیدگی (بدترین و بهترین عملکرد و عملکرد میانگین): با توجه به اندازهٔ فهرست (n). در مرتب‌سازی‌های معمولی عملکرد خوب (O(n log n و عملکرد بد (O(n۲ است. بهترین عملکرد برای مرتب‌سازی (O(n است. الگوریتم‌هایی که فقط از مقایسهٔ کلیدها استفاده می‌کنند در حالت میانگین حداقل (O(n log n مقایسه نیاز دارند.
 • حافظه (و سایر منابع کامپیوتر) : بعضی از الگوریتم‌های مرتب‌سازی «در جا[۱]» هستند. یعنی به جز داده‌هایی که باید مرتب شوند، حافظهٔ کمی ((O(۱) مورد نیاز است؛ در حالی که سایر الگوریتم‌ها به ایجاد مکان‌های کمکی در حافظه برای نگه‌داری اطلاعات موقت نیاز دارند.
 • پایداری[۲] : الگوریتم‌های مرتب‌سازی پایدار ترتیب را بین داده‌های دارای کلیدهای برابر حفظ می‌کنند. فرض کنید می‌خواهیم چند نفر را بر اساس سن با یک الگوریتم پایدار مرتب کنیم. اگر دو نفر با نام‌های الف و ب هم‌سن باشند و در لیست اولیه الف جلوتر از ب آمده باشد، در لیست مرتب شده هم الف جلوتر از ب است.
 • مقایسه‌ای بودن یا نبودن. در یک مرتب‌سازی مقایسه‌ای داده‌ها فقط با مقایسه به وسیلهٔ یک عملگر مقایسه مرتب می‌شوند.
 • روش کلی : درجی، جابجایی، گزینشی، ترکیبی و غیره. جابجایی مانند مرتب‌سازی حبابی و مرتب‌سازی سریع و گزینشی مانند مرتب‌سازی پشته‌ای.

الگوریتم‌های مرتب سازی

 مرتب‌سازی حبابی


مرتب‌سازی حبابی (به انگلیسی: Bubble sort) یک الگوریتم مرتب‌سازی ساده‌است که لیست را پشت سرهم پیمایش می‌کند تا هر بار عناصر کنارهم را با هم سنجیده و اگر در جای نادرست بودند جابه‌جایشان کند. دراین الگوریتم این کار باید تا زمانی که هیچ جابه‌جایی در لیست رخ ندهد، ادامه یابد و در آن زمان لیست مرتب شده‌است. این مرتب‌سازی از آن رو حبابی نامیده می‌شود که هر عنصر با عنصر کناری خود سنجیده‌شده و درصورتی که از آن کوچک‌تر باشد جای خود را به آن می‌دهد و این کار همچنان پیش می‌رود تا کوچک‌ترین عنصر به پایین لیست برسد و دیگران نیز به ترتیب در جای خود قرار گیرند (یا به رتبه‌ای بالاتر روند یا به پایین تر لیست رانده شوند.) این عمل همانند پویش حباب به بالای مایع است.

این مرتب‌سازی از آن رو که برای کار با عناصر آن‌ها را با یکدیگر می‌سنجد، یک مرتب‌سازی بر مبنای مقایسه است.

با فرض داشتن n عضو در لیست، در بدترین حالت n (n - 1) / 2 عمل لازم خواهد بود.

یک آرایه با مقادیر “5, 1, 4, 2, 8” را در نظر بگیرید.آن را به ترتیب صعودی با استفاده از مرتب سازی حبابی مرتب می کنیم.

گذر اول:

(1, 5, 4, 2, 8) <= (5, 1, 4, 2, 8) <br />

در اینجا الگوریتم دو عنصر اول را مقایسه، و جابجا می‌کند.

(1, 4, 5, 2, 8) <= (1, 5, 4, 2, 8)<br />
(1, 4, 2, 5, 8) <= (1, 4, 5, 2, 8)<br />
(1, 2, 4, 5, 8) <= (1, 4, 2, 5, 8)<br />

حالا آرایه مرتب شده است، ولی الگوریتم هنوز نمی‌داند که این کار کامل انجام شده است یا نه، که برای فهمیدن احتیاج به یک گذر کامل بدون هیچ جابجایی (swap) داریم:
گذردوم

(1, 2, 4, 5, 8) <= (1, 2, 4, 5, 8)<br />
(1, 2, 4, 5, 8) <= (1, 2, 4, 5, 8)<br />
(1, 2, 4, 5, 8) <= (1, 2, 4, 5, 8)<br />
(1, 2, 4, 5, 8) <= (1, 2, 4, 5, 8)<br />

در نهایت آرایه مرتب شده است و الگوریتم می‌تواند پایان پذیرد. بیان سادهٔ شبه کد مرتب‌سازی حبابی :

procedure bubbleSort( A : list of sortable items ) defined as:
do
swapped := false
for each i in 0 to length(A) - 2 inclusive do:
if A[ i ] > A[ i + 1 ] then
swap( A[ i ], A[ i + 1 ] )
swapped := true
end if
end for
while swapped
end procedure

مرتب سازی انتخابی

(به انگلیسی: Selection Sort)

معمولاً اطلاعات و داده‌های خامی که در اختیار برنامه نویس قرار داره بصورت نامرتب هستن. مواقعی پیش می‌یاد که لازمه این داده‌ها بر حسب فیلد خاصی مرتب بشن؛ مثل لیست دانش آموزان بر حسب معدل، لیست کارمندان بر حسب شماره پرسنلی، لیست دفترچه تلفن بر حسب نام خانوادگی و ... روشهای متعددی برای مرتب سازی وجود داره که من قصد دارم تا حد امکان شما رو با این روشها آشنا کنم. برای شروع روش مرتب سازی انتخابی (Selection Sort) رو توضیح می‌دم.

روش انتخابی اولین روشیه که به ذهن می‌رسه: بزرگ‌ترین رکورد بین رکوردهای لیست رو پیدا می‌کنیم و به انتهای لیست انتقال می‌دیم. از بقیه رکوردها بزرگ‌ترین رو انتخاب می‌کنیم و انتهای لیست - کنار رکورد قبلی - قرار می‌دیم و ... مثلا:

۰: ۹ ۱ ۶ ۴ ۷ ۳ ۵

۱: ۵ ۱ ۶ ۴ ۷ ۳ ۹

۲: ۵ ۱ ۶ ۴ ۳ ۷ ۹

۳: ۵ ۱ ۳ ۴ ۶ ۷ ۹

۴: ۴ ۱ ۳ ۵ ۶ ۷ ۹

۵: ۳ ۱ ۴ ۵ ۶ ۷ ۹

۶: ۱ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۹

پیاده سازی (مرتب سازی انتخابی) در c++

void selection_sort (int arr[] , int n) 

{

 register int i , j; 

 int max , temp; 

 (--for (i = n - 1 ; i > 0 ; i 

 }

  max = ۰; 

  for (j = 1 ; j <= i ; j++) 

   if (arr[ max ] < arr[ j]) 

      max = j; 

     ; ] temp = arr[ i

      arr[ i ] = arr[ max];

      arr[ max ] = temp;

 }

}

 مرتب سازی درجی

(به انگلیسی: Insertion Sort)

 • در مرتب سازی درجی، ابتدا عنصر دوم با عنصر اول لیست مقایسه می‌شود و در صورت لزوم با عنصر اول جابجا می‌شود به طوری که عناصر اول و دوم تشکیل یک لیست مرتب دوتایی را بدهند. سپس عنصر سوم به ترتیب با دو عنصر قبلی خود یعنی عناصر دوم و اول مقایسه و درجای مناسبی قرار می‌گیرد به طوری که عناصر اول و دوم و سوم تشکیل یک لیست مرتب سوم و دوم و اول مقایسه و درجای مناسب قرار می‌گیرد به طوری که عناصر اول و دوم و سوم و چهارم تشکیل یک لسیت مرتب چهارتایی را بدهند و در حالت کلی عناصر i ام با i-1 عنصر قبلی خود مقایسه می‌گردد تا در مکان مناسب قرار گیرد به طوری که i عنصر تشکیل یک لیست مرتب i تایی را بدهند و این روند تا مرتب شدن کامل لیست ادامه می‌یابد.یا به صورت دقیق تر :
 • مرحلهٔ 1:[1]A خودش به طور بدیهی مرتب است.
 • مرحلهٔ 2:[2]A را یا قبل از یا بعد از [1]A درج می کنیم طوری که [1]A و [2]A مرتب شوند.
 • مرحلهٔ 3:[3]A را در مکان صحیح در [1]A و [2]A درج می کنیم به گونه‌ای که [1]Aو [2]A و[3]A مرتب شده باشند.
 • مرحله A[n]:n را در مکان صحیح خود در [1]Aو [2]A و ... و[A[n-1 به گونه‌ای درج می کنیم که کل آرایه مرتب باشد.
 • زمان اجرای الگوریتم مرتب سازی درجی از(O(n^2 است.
 • این الگوریتم از الگوریتم های پایدار می‌باشد و در یک آرایهٔ کاملا مرتب بهترین حالت را دارد و برای یک آرایهٔ مرتب شده معکوس بدترین حالت را دارد.
 • ثابت شده است که برای n های کوچکتر از 20 مرتب سازی درجی سریع ترین روش مرتب سازی است.


 • پیاده سازی (مرتب سازی درجی) در c++
void Insertion_sort (int A[] , int n) 

{

 int i , j ,temp; 

 for (i =1 ; i < n ; i++) 

 {

  temp = A[i]; 

  for (j = i ; j >0 && A[j-1]>temp; j--) 

   A[j]=A[j-1]; 

  A[j]=temp; 

     
 }

}

مرتب سازی پایه‌ای ، مبنایی 

(به انگلیسی: radix sort)


 • مرتب سازی مبنایی الگوریتمی است که لیستی با اندازهٔ ثابت و اعضایی با طول k را در زمان (O(kn اتجام می‌دهد.ورودی ها را به بخش های کوچکی تقسیم می کنیم(اگر یک کلمه است آن را به حرف هایش می شکنیم و اگر عدد است آن را به ارقامش) سپس ابتدا لیست را بر اساس کم ارزش ترین بیت(حرف یا رقم) مرتب می کنیم، سپس بر اساس دومین بیت، تا در نهایت بر اساس پرارزش ترین بیت.به این ترتیب پس از k مرحله لیست مرتب می‌شود.
 • این روش مرتب سازی پایدار است و در تهیهٔ واژه نامه‌ها و مرتب سازی اعداد استفاده می‌شود.
 • مرتبهٔ اجرایی این الگوریتم در بهترین حالت از(O(nlgn و در بدترین حالت از(O(n^2 است.
 • پیاده سازی radix sort
{

 int i , j , k ;

for (i = 1 ; i<=5 ; i++) 

 {

  

  for (j = ۰ ; j <n ; j++)
{ 

    k=ith digit of x[j];

  place x[j] at rear of q[k];
 
 }
for (j=0;j<10;j++)
place element of q[j] in next sequential position of x;

}

 bucket sort

 • ایدهٔ bucket sort این است که بازهٔ (1و0] را به زیربازه‌هایی با سایز یکسان تقسیم می‌کند و سپس ورودیها را در این زیربازه‌ها توزیع می کنیم( در واقع این ورودی ها با توجه به مقدارشان در این زیربازه‌ها قرار می‌گیرند). اگر ورودی ها توزیعی یکنواخت داشته باشند، انتظار داریم که هر عدد در یک زیربازه قرار گرفته باشد.برای تولید خروجی، اعداد داخل هر زیربازه را به یک روش مرتب سازی (معمولا مرتب سازی درجی به دلیل کارایی خوب در مرتب سازی تعداد کم ورودی)مرتب می کنیم. سپس داده‌های مرتب شدهٔ هر زیربازه در کنار هم قرار می دهیم.
 • شبه کد bucket sort
1.n<-length [A]

2.for i=1 to n do

3. insert A[i] into list B[nA[i]]

4.for i=0 to n-1 do

5. sort list B with Insertion sort

6.concatenate the list B[0],B[1],...B[n-1] together in order.

 مرتب سازی هرمی

(به انگلیسی: Heap Sort)

همان طور که می دانیم، هرم تقریبا مرتب است، زیرا هر مسیری از ریشه به برگ، مرتب است. به این ترتیب، الگوریتم کارآمدی به نام مرتب سازی هرمی را می‌توان با استفاده از آن به دست آورد.این مرتب سازی همانند سایر مرتب سازی ها بر روی یک آرایه صورت می‌گیرد. این روش مرتب سازی همانند مرتب سازی سریع از یک تابع کمکی استفاده می‌کند.

 • پیچیدگی آن همواره از(O(nlgn است. و بر خلاف مرتب سازی سریع به صورت بازگشتی نیست.
 • در این روش درخت heap روی آرایه ساخته می‌شود.
 • این الگوریتم پایدار نمی‌باشد.

 مرتب سازی شل

(به انگلیسی: Shell Sort)

نام این الگوریتم از نام مخترع آن گرفته شده‌است. در این الگوریتم از روش درج استفاده می‌شود.

به عنوان مثال رشته f d a c b e را تحت این الگوریتم مرتب می‌کنیم.

      F   d  a  c  b  e       : شروع

      C   b  a  f  d  e       : مرحله اول

      A   b  c  d  e  f       : مرحله دوم

      A   b  c  d  e  f       : نتیجه

در مرحله اول : داده‌های با فاصله ۳ از یکدیگر، مقایسه و مرتب شده، در مرحله دوم
داده‌های با فاصله ۲ از یکدیگر، مقایسه و مرتب می‌شوند و در مرحله دوم داده‌ها با
فاصله یک از یکدیگر مقایسه و مرتب می‌شوند .

منظور از فاصله سه این است که عنصر اول با عنصر چهارم(۳+۱)، عنصر دوم با عنصر پنجم(۵=۳+۲) و عنصر سوم با عنصر ششم(۶=۳+۳) مقایسه شده در جای مناسب خود قرار می‌گیرد .

برای انتخاب فاصله در اولین مرحله، تعداد عناصر لیست بر ۲ تقسیم می‌شود(n/۲) وفاصله بعدی نیز با تقسیم فاصله فعلی بر ۲ حاصل می‌گردد و الگریتم تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که این فاصله به صفر برسد.

برای نمونه اگر تعداد عناصر برابر با ۱۰ باشد، فاصله در مرحله اول برابر با ۵، در مرحله دوم برابر با ۲ ور در مرحله سوم برابر با ۱ و در نهایت برابر با صفر خواهد بود .

زمان مرتب سازی shell از رابطه n    پیروی می‌کند که نسبت به  n^۲ بهبود
خوبی پیدا کرده‌است لذا سرعت عمل روش مرتب سازی شل از روشهای انتخابی، در جی 

و حبابی بیشتر است.

پیاده سازی مرتب سازی شل)) در c++ :

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

< include<string.h#

Void shell(int *, char*, int)
Int main()

{

      Char s[80];

      Int gap[80];

      (); Clrscr

      ;(«: Printf(» Enter a string

    ); Gets(s

    )); Shell(gap,s,strlen(s

    ); Printf(«\n the sorted string is : %s»,s

      Getch();

      Return ۰;

}

****************************//

Void shell(int gap [], char * item, int count)
{

        Register int I, j, step, k, p;

        ; Char x

        Gap[۰] =count /2;

        While(gap[k] > 1)

{

 ++; K

Gap[k]=gap[k-1]/2;

}//end of while

For (i= 0; i<=k; i++)

{

Step=gap[i];

For(j=step; j<count; j++)

{

X=item[j];

P=j-step;

       While(p>=0 && x<item[p])

{

Item[p+step]=item[p];

P=p-step;

}

Item[p+step]=x;

    }

}

}

مرتب سازی سریع

(به انگلیسی: Quick Sort)

مرتب سازی سریع (Quick Sort) از جمله روشهای محبوب و با سرعت بالا برای مرتب کردن داده‌ها محسوب می‌شه. این روش هم مثل روش ادغام از تقسیم و حل (Divide and Conqure) برای مرتب کردن داده‌ها استفاده می‌کنه. به این ترتیب که داده‌ها رو به دو قسمت مجزا تقسیم، و با مرتب کردن اونها کل داده‌ها رو مرتب می‌کنه. برای اینکار یکی از داده‌ها (مثلاً داده اول) به عنوان محور انتخاب می‌شه. داده‌ها بر اساس محور طوری چینش می‌شن که همه داده‌های کوچک‌تر از محور سمت چپ و داده‌های بزرگ‌تر یا مساوی اون سمت راستش قرار می‌گیرن. با مرتب کردن دو قسمت به دست اومده کل داده‌ها مرتب می‌شن. در این حالت مثل روش ادغام نیازی به ادغام کردن داده‌ها نیست. چرا که قسمت سمت راست همگی از قسمت سمت چپ کوچک‌تر هستن و بالعکس. مثلاً اعداد صحیح زیر رو در نظر بگیرید:

۵ ۶ ۱ ۹ -۲ ۴ ۵ ۱۵ ۳ ۱ ۴ ۱۰

عدد ۵ رو به عنوان محور در نظر می‌گیریم. داده‌ها به این صورت بازچینی می‌شن:

۱ -۲ ۴ ۳ ۱ ۴ ۵ ۶ ۹ ۵ ۱۵ ۱۰

همونطور که مشاهده می‌کنید اعداد سمت چپ عدد ۵ زیر خط دار همگی از ۵ کوچیکتر و اعداد سمت راست بزرگ‌تر یا مساوی اون هستن.

پیاده سازی مرتب سازی Quick sort)) در c++

تابع partition با دریافت آرایه و حد بالا و پایین تکه‌ای که باید تقسیم بشه عملیات لازم رو انجام می‌ده، و اندیس محل تفکیک رو (محل عدد ۵ در مثال بالا) به عنوان نتیجه بر می‌گردونه.

int partition (int arr[ ] , int low , int high) 

{

 int lb = low + 1 , rb = high , temp , pivot = arr[ low ] , p; 

 while (lb <= rb)

 {

 while (arr[ lb ] <= pivot && lb <= rb) 

  lb++; 

 while (arr[ rb ] > pivot && lb <= rb) 

  rb--; 

 if (lb < rb) 

 {

  temp = arr[ lb];

  arr[ lb ] = arr[ rb];

  arr[ rb ] = temp;

 }

 }

 (if (rb == high

 p = high; 

else if(rb == low)

 p = low; 

 else

 p = lb – 1;

 arr[ low ] = arr[ p];

 arr[ p ] = pivot;

 return p;

}

اگه این تابع رو برای مثال بالا استفاده کنیم مقدار ۶ (اندیس ۵ زیرخط دار) برگشت داده می‌شه. با تکرار کردن این عملیات برای دو قسمت به دست اومده (در مثال بالا از اندیس صفر تا ۵ و از اندیس ۷ تا ۱۱) داده‌ها به صورت کامل مرتب می‌شن.

بر اساس گفته‌های بالا تابع مرتب سازی به این صورت خواهد بود:

void quick_sort (int arr[ ] , int low , int high)

{
if (low < high) 

 {

 int p = partition(arr , low , high); 

 quick_sort(arr , low , p – 1); 

 quick_sort(arr , p + 1 , high);

 }

}

همونطور که مشاهده می‌کنید این تابع بصورت بازگشتی نوشته شده. در صورتی که بخواید به صورت غیر بازگشتی بنویسید باید از پشته به صورت زیر استفاده کنید:

void quick_sort (int arr[ ] ,int n)

{

 stack st;

 st.push(0); 

 st.push(n – 1); 

 int low , p , high; 

 while(! st.isempty())

 {

 high = st.pop();

 low = st.pop();

 p = partition(arr , low , high); 

 if (p > low)

 {

  st.push(low);

  st.push(p – 1); 

 }

 if (p < high)

 {

  st.push(p + 1);

  st.push(high);

 }

}

}

مرتب سازی ادغامی

(به انگلیسی: Merge Sort)

روش مرتب سازی ادغامی از الگوریتم تقسیم و حل (divide-and-conqure) برای مرتب کردن داده‌ها استفاده می‌کنه. در این الگوریتم مساله به چند جزء کوچک‌تر تقسیم می‌شه. هر کدوم از این قسمت‌ها رو به طور مجزا حل کرده، و با ترکیب اونها به مساله اصلی می‌رسیم. و اما طرح کلی مرتب سازی ادغام:

در این روش داده‌ها به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شن. و هر کدوم از این قسمت‌ها - به صورت بازگشتی - مرتب، و با ادغامشون دادها بصورت کامل مرتب می‌شن.

کلاس merge sort در #C <ابوالفضل عسگری>

  class margesort
  {
    public void marge_sort(ref int[] arr, int low, int high)
    {
      if (low < high)
      {
        int mid = (low + high) / 2;
        marge_sort(ref arr, low, mid);
        marge_sort(ref arr, mid + 1 , high);
        merge(ref arr, low, mid, high);
      }
    }
    void merge(ref int[] arr, int low, int mid, int high)
    {
      int i, j, a, b;
      j = low;
      for (i = mid + 1; i <= high; i++)
      {
        for (; arr[j] <= arr[i] && j < i; j++) ;
        if (j != i)
        {
          b = arr[i];
          for (a = i; a > j; a--)
            arr[a] = arr[a - 1];
          arr[j] = b;
        }
        else
          break;
      }

    }
  }

پیاده سازی مرتب سازی Merge sort)) در c++

void merge_sort (int arr[ ] , int low , int high)

{

 if (low >= high) 
 return;

 int mid = (low + high) / 2; 

 merge_sort (arr , low , mid);

 merge_sort (arr , mid + 1 , high); 

 merge_array (arr , low , mid , high); 

}
procedure merge_sort (var arr : array of integer ; l : integer ; h : integer);
var

 m : integer;

begin

 if l >= h then

 exit;

 m := (l + h) div 2; 

 merge_sort (arr , l , m);

 merge_sort (arr , m + 1 , h);

 merge_array (arr , l , m , h); 

end;


این توابع اونقدر ساده هستن که نیاز به هیچ توضیحی ندارن. فقط می‌مونه تابع merge_array که دو زیر آرایه رو با هم ادغام می‌کنه.

void merge (int arr[ ] , int low , int mid , int high)
{

 register int i , j , k , t; 

 j = low; 

 for (i = mid + 1 ; i <= high ; i++)

 {

 while (arr[ j ] <= arr[ i ] && j < i)

  j++; 

 if (j == i)

  break; 

 t = arr[ i]; 

 for (k = i ; k > j ; k--) 

  arr[ k ] = arr[ k – 1];

 arr[ j ] = t;

 }

}

procedure merge_array (var arr : array of integer ; l : integer ; m : integer ; h : integer); 

var

 i , j , k , t : integer; 

begin

 j := l; 

 for i := m + 1 to h do

 begin

 while (arr[ j ] <= arr[ i ]) and (j < i) do

  inc (j);

 if j = i then

  break; 

 t := arr[ i];

 for k := i downto j + 1 do

  arr[ k ] := arr[ k – 1];

 arr[ j ] := t;

 end; 

End;

تابع merge_array خود آرایه و اندیسهای بالا، پایین و جداکننده زیر آرایه‌ای رو که باید ادغام بشه دریافت می‌کنه، و به صورت درجا (بدون استفاده از آرایه کمکی) دو قمست مرتب شده زیر آرایه رو ادغام می‌کنه.

 مرتب سازی درجی

(به انگلیسی: Insertion Sort)

مرتب سازی درجی یکی از روشهای مرتب سازی رایج و البته نه چندان کارا محسوب می‌شه. این روش در مقایسه با مرتب سازی حبابی و انتخابی سرعت بهتری داره و برای مرتب کردن تعداد کمی از عناصر مناسبه. به همین خاطر مراخل انتهایی روش مرتب سازی سریع با کمک گرفتن از این روش انجام می‌گیره.

الگوریتم مرتب سازی درجی بر اساس مرتب سازیهایی که معمولاً خود ما بصورت دستی انجام می‌دیم طراحی شده. فرض کنید دسته کارتی با شماره‌های ۱ تا ۱۰ بصورت نامرتب و کنار هم روی زمین چیده شدن:

۵ ۲ ۹ ۳ ۱ ۱۰ ۴ ۶ ۸ ۷

کارت دوم رو نسبت به کارت اول در جای مناسب خودش قرار می‌دیم:

۲ ۵ ۹ ۳ ۱ ۱۰ ۴ ۶ ۸ ۷

حالا نوبت به کارت سوم می‌رسه. این کارت رو نسبت به دو کارت قبلی در جای مناسب قرار می‌دیم. چون ۹ در مقایسه با ۲ و ۵ جای درستی داره بدون هیچ جابجایی به کارت چهارم می‌رسیم. جای این کارت رو نسبت به سه کارت قبلی مشخص می‌کنیم:

۲ ۳ ۵ ۹ ۱ ۱۰ ۴ ۶ ۸ ۷

و به همین ترتیب تا آخر ادامه می‌دیم.

اگه n تعداد عناصر رو مشخص کنه، این روش n - ۱ مرحله رو برای مرتب کردن طی می‌کنه. بعد از اتمام مرحله i ام مطمئنا i + ۱ عنصر اول به صورت مرتب شده هستن (قسمتی که زیرشون خط کشیده شده). این مساله یکی از حسنهای مرتب سازی درجی محسوب می‌شه: در هر مرحله حتما قطعه‌ای از عناصر مرتب شذه هستن. مرتب سازی حبابی این ویژگی رو نداره.

پیاده سازی(مرتب سازی درجی) در c++

void insertion_sort (int arr[ ] , int n)

{

 register int i , j , t; 

 (++ for (i = 1 ; i < n ; i

 }

 ]; t = arr[ i 

  (-- for (j = i ; j > 0 && arr[ j - 1 ] >= t ; j

   ; arr[ j ] = arr[ j - 1 ] 

  arr[ j ] = t;

 }

}

۷ - مرتب سازی Heep Sort))


یک الگوریتم مرتب سازی در حافظه (RAM) می‌باشد. Heap یک درخت دودویی کامل است با ارتفاع Height = ëlog nû هر گره (node) یک کلید بیشتر ندارد که بزرگ‌تر یا برابر کلید گره پدر (parent) می‌باشد. بصورت یک آرایه (Array) ذخیره می‌شود. برای هر گره (i) فرزندان آن در گره‌های (۲i) و (۲i+۱) ذخیره شده‌اند. پدر هر گره (j) در گره (j/۲) می‌باشد.

الگوریتم Insert در Heap Sort چگونه است؟

۱) رکورد جدید در آخر Heap اضافه می‌شود.

۱) کلید آن با کلید گره پدر مقایسه می‌شود و اگر مقدار آن کوچک‌تر بود محل آن با محل گره پدر تعویض می‌شود.

۱) در صورت لزوم عمل (۲) تا ریشه درخت (Root) ادامه می‌یابد.

الگوریتم Remove در Heap Sort چگونه است؟ ۱) کوچک‌ترین کلید که در گره Root می‌باشد خارج می‌شود. ۲) بزرگ‌ترین کلید (آخرین گره) به گره Root منتقل می‌گردد. ۳) کلید آن با کوچک‌ترین کلید فرزند مقایسه می‌شود و اگر بیشتر بود جای آن دو تعویض می‌شود. ۴) در صورت لزوم عمل (۳) تا آخر Heap تکرار می‌گردد.

 مرتب سازی بوگو

(به انگلیسی: Bugo Sort) در علوم کامپیوتر، مرتب سازی بوگو (که به آن مرتب سازی تصادفی، مرتب سازی میمونی هم میگویند) یک روش غیر موثر در الگوریتم‌های مرتب سازی محسوب میشود. از این مرتب سازی برای اهداف آموزشی در تقابل با دیگر روش‌های واقع گرایانه در مرتب سازی به کار میرود. اگر در مرتب سازی دسته ای از کارت‌ها از مرتب سازی بوگو استفاده شود، بدین صورت خواهد بود که ابتدا بررسی می‌شود که آیا لیست مرتب است یا خیر. اگر نبود، دوباره ترتیب کارت‌ها را تغییر می‌دهیم، و پردازه قبلی را دوباره اجرا می‌کنیم تا زمانی که به یک لیست مرتب از کارت‌ها برسیم. نام این مرتب سازی از واژه bogus به معنای جعلی و ساختگی آمده است.

شبه کد الگوریتم این مرتب سازی به صورت زیر است:

while not InOrder(deck)
 do Shuffle(deck); 


زمان اجرای این مرتب سازی با فاکتوریل و توابع فرانمایی super-exponential می‌توان بیان کرد. نکته مهم در این است که بدترین حالت ممکن آن می‌تواند زمان اجرای بی نهایت داشته باشد.
زمان اجرا در بدترین حالت در بی نهایت، در حالت میانگین در (O(n!.n و در حالت کمینه در (O(n خواهد بود.

 فهرست الگوریتم‌های مرتب‌سازی

در این جدول، n تعداد داده‌ها و k تعداد داده‌ها با کلیدهای متفاوت است. ستون‌های بهترین، میانگین و بدترین، پیچیدگی در هر حالت را نشان می‌دهد و حافظه بیانگر مقدار حافظهٔ کمکی (علاوه بر خود داده‌ها) است.

نامبهترینمیانگینبدترینحافظهپایدارمقایسه‌ایروشتوضیحات
مرتب سازی حبابی (Bubble sort)(O(n(O(n۲(O(۱بلهبلهجابجاییTimes are for best variant
Cocktail sort(O(n(O(n۲(O(۱بلهبلهجابجایی
Comb sort(O(n log n(O(n log n(O(۱خیربلهجابجایی
Gnome sort(O(n(O(n۲(O(۱بلهبلهجابجایی
Selection sort(O(n۲(O(n۲(O(n۲(O(۱خیربلهگزینشی
Insertion sort(O(n(O(n۲(O(۱بلهبلهدرجی
Shell sort(O(n log n(O(n log۲n(O(۱خیربلهدرجیTimes are for best variant
Binary tree sort(O(n log n(O(n log n(O(۱بلهبلهدرجی
Library sort(O(n(O(n log n(O(n۲ε+۱)n)بلهبلهدرجی
Merge sort(O(n log n(O(n log n(O(nبلهبلهMerging
In-place merge sort(O(n log n(O(n log n(O(۱بلهبلهMergingTimes are for best variant
Heapsort(O(n log n(O(n log n(O(۱خیربلهگزینشی
Smoothsort(O(n(O(n log n(O(۱خیربلهگزینشی
Quicksort(O(n log n(O(n log n(O(n۲(O(nخیربلهPartitioningNaive variants use (O(n space
Introsort(O(n log n(O(n log n(O(n log n(O(nخیربلهHybrid
Pigeonhole sort(O(n+k(O(n+k(O(kبلهخیرIndexing
Bucket sort(O(n(O(n(O(n۲(O(kبلهخیرIndexing
Counting sort(O(n+k(O(n+k(O(n+kبلهخیرIndexing
Radix sort(O(nk(O(nk(O(nبلهخیرIndexing
Patience sorting(O(n(O(n log n(O(nخیربلهدرجیتمام زیر دنباله‌های صعودی را با (O(n log (log(n پیدا می‌کند.

این جدول الگوریتم‌هایی را توضیح می‌دهد که به علت اجرای بسیار ضعیف و یا نیاز به سخت‌افزار خاص، کاربرد زیادی ندارند.

نامبهترینمیانگینبدترینحافظهپایدارمقایسه‌ایتوضیحات
Bogosort(O(nO(n × n!)بدون حد(O(۱خیربله
Stooge sort(O(n۲٫۷۱(O(n۲٫۷۱(O(۱خیربله
Bead sort(O(n(O(nN/Aخیربه سخت‌افزار مخصوص نیاز دارد.
Pancake sorting(O(n(O(nخیربلهبه سخت‌افزار مخصوص نیاز دارد.
Sorting networks(O(log n(O(log nبلهبلهRequires a custom circuit of size (O(log n

 منابع

 • Wikipedia contributors, «Sorting algorithm», Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://i.ir